Chuyển phát nhanh sang Mỹ In
Thứ sáu, 01 Tháng 6 2012 11:08

Hỏi: Làm cách nào tôi sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh NEWTNT Express để gửi một lô hàng?

Đáp: Bạn chỉ cần sử dụng mẫu đơn đặt chỗ thu hàng trực tuyến của chúng tôi. Bạn có thể tìm thấy tất cả các thông tin cần thiết về giao nhận cho mỗi chuyến hàng của bạn tại danh mục hỗ trợ trên trang web này

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 05 Tháng 6 2012 09:39 )